Çevre

    Çevresel koruma, MAST stratejik politikasının ayrılmaz bir parçasıdır. Şirketin tüm faaliyetleri, çevre koruma ile ilgili uluslararası standartlar ve mevzuatla uyumludur.Şirket, ISO 14001: 2004 standardına göre çevre yönetim sistemi için bir belgeye sahiptir; bu standart, MAST'ın çevre üzerinde önemli etkileri olan veya olabilecek yönlerin sürekli kontrolü ve denetimi ile sistematik bir şekilde uygulanmasını ispatlamaktadır.