İş Alanları

Enerji Nakil Hatları

Ön Mühendislik

 •  İhale Belgesinin Hazırlanması, Teklif Sahiplerinin Önceden Belirlenmesi, Teklif Analizi ve Yüklenici Seçimine Yardım
 •  Proje  Uygulama Planlaması ve Proje  Masraf Tahminleri

Mühendislik

 •  Hat Dizimi
 •  Anahat Çizimleri 
 •  Geoteknik Sondajlar
 •  Geoteknik Etütler 
 •  Trafo Merkezi Yeri ve Hat Yolu Seçimi
 •  Çevresel Etkinin Azaltılması
 •  Kule Geometrisi ve Kule Aileleri Optimizasyonu
 •  Tek Hat Diyagramı
 •  Optimize Edilmiş İletken Seçim
 •  YG-OG-AG Şalter Tasarımı İşleri
 •  Temel Tasarımı
 •  Optimize Edilmiş Kule Yerleştirmesi
 •  Detaylı Destek Yapısı, Kule ve Temel işareti

Yapı İşleri

 •  Mobilizasyon
 •  Ulaşım Yolları ve Saha Hazırlığı İnşası
 •  Kule Temellerinin Kurulması
 •  Yapının Montajı
 •  İletken Çekim İşleri
 •  Bozulmuş Arazilerin Düzeltilmesi ve Yeniden Bitkilendirilmesi
 •  Topraklama ve Yıldırımdan Korunma
 •  Optik Fiber Kablolar